Strandtomt på egen udde i Sör-Älgen

maj 11, 2023

Nu finns möjlighet att förvärva denna strandtomt på en egen udde i sjön Sör-Älgen som omges av såväl fritidshus som permanentbostäder.

Av Örebro tingsrätt förordnad god man enligt samäganderättslagen utbjuder till försäljning på offentlig auktion fastigheten Hällefors 9:537, med adress Sör-Älgen 215, Hällefors.

Fastigheten har en tomtarea om 1 620 m² och ligger ca 6 km från Hällefors tätort. Fastigheten saknar anslutning till el, vatten och avlopp och är bebyggd med ett enklare bostadshus om ca 30 m² med renoveringsbehov.

Objektbeskrivning och information om auktionsvillkor hittar du längst ned här på sidan. Kan också beställas via e-mail på adress nedan.

Visning hålls den 26 maj 2023 klockan 15:00.

Offentlig auktion äger rum på Sikfors herrgård onsdagen den 31 maj 2023 kl 11.00.

Föranmälan till visning och offentlig auktion görs hos Alice Jander, Advokatbolaget sjutton34, alice.jander@sjutton34.se, senast dagen före respektive tillfälle.

Frågor angående ovanstående besvaras av advokat Johanna Olsson
johanna.olsson@sjutton34.se +46 72 744 25 26

Objektbeskrivning och information om auktionsvillkor:

Auktionsvillkor Hällefors 9:537, pdf-fil »

Prospekt Hällefors 9:537, pdf-fil »

Vägbeskrivning Hällefors 9:537, pdf-fil »

Fastighetsutdrag Hällefors 9:537, pdf-fil »