ALLMÄNNA VILLKOR

 

1. Tillämpning och uppdragets omfattning
  1.  Dessa allmänna villkor, med eventuella tillägg och ändringar angivna i uppdragsbekräftelse eller i separat skriftligt avtal som hänvisar till dessa allmänna villkor, gäller för all rådgivning och eventuella andra tjänster som vi, Advokatbolaget sjutton34 kommanditbolag (härefter ”sjutton34”) tillhandahåller våra klienter.

Version 2020:01