Strandtomt på egen udde i Sör-Älgen

Strandtomt på egen udde i Sör-Älgen

Nu finns möjlighet att förvärva denna strandtomt på en egen udde i sjön Sör-Älgen som omges av såväl fritidshus som permanentbostäder. Av Örebro tingsrätt förordnad god man enligt samäganderättslagen utbjuder till försäljning på offentlig auktion fastigheten Hällefors...