Levagruppen – försäljning av verksamhet och/eller dotterbolag/fastighet

feb 13, 2024

Levagruppen AB, 556786-3716, och de två helägda dotterbolagen Levahemmet Kolarmora AB, 556451-2902, och Svenska Levaklinikerna AB, 556786-3708, (tillsammans ”Levagruppen”), försattes i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt den 5 februari 2024.

 

Levagruppen bedriver sedan 2009 behandling för missbrukare genom ett HVB-hem, familjehemsplaceringar och LARO-mottagning. HVB-verksamheten erbjuder 11 behandlingsplatser och bedrivs från Levagruppen AB:s ägda fastighet belägen norr om Uppsala, adress Pettbol 207, fastighetsbeteckning Uppsala Pettbol 1:2, och sysselsätter idag ett 10-tal anställda och har ändamålsenliga lösören och inventarier. Svenska Levaklinikerna AB har haft tillstånd att använda potent medicinering mot opiatmissbruk och Levagruppen Kolarmora AB har haft tillstånd att bedriva stödboende eller hem för vård eller boende utanför det egna hemmet.

Levagruppen AB omsatte ca 3,2 Mkr under räkenskapsåret 2023 och ca 5,6 Mkr under räkenskapsåret 2022. Levahemmet Kolarmora AB omsatte ca 5 Mkr under räkenskapsåret 2023 och ca 6 Mkr under 2022. Svenska Levaklinikerna AB omsatte ca 60 tkr under räkenskapsåret 2022 och ca 54 tkr under räkenskapsåret 2021.

För konkursboets räkning infordras intresseanmälan med prisindikation på i första hand hela och i andra hand delar av verksamheten och/eller dotterbolag/fastigheten.

Rätt till förtida försäljning förbehålles. Avtal om köp kommer inte till stånd innan parterna upprättat skriftligt avtal.

Intresseanmälan skickas till konkursförvaltaren advokat Ester Andersson Zandvoort på e-post Ester.Andersson@sjutton34.se snarast och senast den 19 februari 2024.

För närmare information, kompletterande material eller visning av verksamheten och lokalerna, vänligen kontakta Ester Andersson Zandvoort, e-post ester.andersson@sjutton34.se ester.andersson@sjutton34.se eller tel 019-769 05 80.

Ester Andersson Zandvoort

Årsredovisning Levagruppen AB 2022, pdf-fil »

Uppdaterad Balansrapport 20230101 till 20231231 Levagruppen AB, pdf-fil »

Uppdaterad Resultatrapport 20230101 till 20231231 Levagruppen AB, pdf-fil »

Årsredovisning Svenska Levaklinikerna AB 2022, pdf-fil »

Bokslut Levahemmet Kolarmora AB 2022-12, pdf-fil »

Balansrapport 20230101 till 20231231 Levahemmet Kolarmora AB, pdf-fil »

Resultatrapport 20230101 till 20231231 Levahemmet Kolarmora AB, pdf-fil »

HVB tillstånd, pdf-fil »

Hyresavtal Strängnäs, pdf-fil »

Infofast Uppsala Pettbol 1 2, pdf-fil »

Tillägg till fastighetsvärderingen, pdf-fil »

Värdering Kolarmora Mars 2023, pdf-fil »

Bilder, pdf-fil »