M Axelssons Maskin & Transport AB i konkurs – försäljning av verksamhet

okt 16, 2023

M Axelssons Maskin & Transport AB, 556980–3504, försattes i konkurs vid Örebro tingsrätt den 12 oktober 2023, varvid advokat Ester Andersson Zandvoort utsågs till konkursförvaltare.

 

Bolaget startade 2014 och har utfört transporter, schakt- och markarbeten samt grävarbeten. Bolaget har anställda chaufförer, grävmaskinister och anläggare i sin verksamhet och sysselsätter 16 anställda. Verksamheten bedrivs med ändamålsenlig maskinpark i Lillkyrka, Örebro län. Verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 omsatte bolaget ca 22 Mkr. Av preliminär resultatrapport avseende verksamhetsåret 2023 framgår att bolaget per 2023-09-30 omsatt ca 9,1 Mkr.

Hemsida, klicka här »

Konkursboet bjuder nu ut verksamheten till försäljning.

Anbudsunderlag finns tillgängligt hos Advokatbolaget sjutton34 och mailas ut på förfrågan. Anbud ska vara lämnat senast den 20 oktober 2023. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt till försäljning under hand.

Förfrågan om anbudsunderlag, bud samt frågor hänvisas till Alice Jander, tel 019-769 05 87 eller e-post alice.jander@sjutton34.se