Wermlands Brygghus – försäljning av verksamheten, samtliga inventarier eller enskild del

feb 20, 2024

Wermlands Brygghus AB, 556888-6302, försattes i konkurs av Värmlands tingsrätt den 9 februari 2024 varvid advokaten David Lindberg vid Advokatbolaget sjutton34 förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har sedan 2013 och fram till konkursutbrottet bedrivit verksamhet med tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker såsom öl, gin, alkoholhaltig blanddryck, must, tonic m.fl. alkoholfria drycker. Bolagets varor har funnits till försäljning på Systembolaget, i dagligvarubutiker, hos grossister och har därtill försålts direkt till restauranger. Bolaget har därtill bedrivit legobryggning där externa mikrobryggerier kunnat få sina egna ölsorter bryggda i bolagets anläggning.

Bolaget huserar i förhyrda lokaler på Dalavägen 23 i Kristinehamn där utrymmen för tillverkning, tappning, buteljering och lagerhållning finns. Hyresvärd är Logistea AB.

Bolaget har under de senaste åren bedrivits med underskott och varit beroende av tillskott och lån från aktieägare och privata långivare. Ekonomiska uppgifter för det senast avslutade räkenskapsåret framgår av bilagd årsredovisning och för innevarande räkenskapsår i bilagd resultat- och balansräkning.

Anbud på verksamheten, samtliga inventarier eller enskild del önskas senast den 27 februari 2024 via mail till karlstad@sjutton34.se. Intressent bör notera att konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt liksom rätten att under anbudstiden försälja egendomen eller verksamheten liksom att inte anta anbud för det fall dessa bedöms understiga egendomens marknadsvärde.

Frågor eller förfrågningar om ytterligare uppgifter alternativt visning av verksamheten kan ske till konkursadministratör Beatrice Gustafsson eller konkursförvaltaren advokaten David Lindberg på 054-21 25 35 eller karlstad@sjutton34.se.

Anbudsandlingar, pdf-fil »